Schipkau - Germany

Motocross track Eurospeedway Lausitz

Information

Club:
City: Schipkau
Region: Brandenburg
Country: Germany

0
No votes yet

Telephone: +49 35 754 33 7 33
Contact by email
MX Track "Eurospeedway Lausitz" website
Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Sunday:
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
Extra opening info:

track map