Schenkenhorst - Germany

Motocross track Schenkenhorst

Information

Club: MCC Schenkenhorst-Berlin e.V.
City: Schenkenhorst
Region: Brandenburg
Country: Germany

0
No votes yet

Telephone: +49 (0)160 902 708 76
Telephone: +49 (0)337 015 76 02
Contact by email
MX Track "Schenkenhorst" website
Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Sunday:
closed
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
10:00 - 18:00
9:00 - 12:00
Extra opening info:

track map